top of page

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA

 

 

 

 

 

 

 

Souzním s myšlenkou, že člověk je součástí přírody, a proto je pro něj vhodné to, co z přírody pochází. 
Staří Číňané dosáhli hlubokého poznání v oblastech, které se týkají fungování lidského těla, účinků rostlin, vesmírných i pozemských energií, a moderní věda potvrzuje principy, se kterými čínská medicína už několik tisíciletí pracuje.

 

TČM má velmi propracovanou diagnostiku, ve které jde o nalezení příčiny, zdroje potíží, které se mohou manifestovat jak na těle, tak na duchu. 
Pracovat s člověkem celostním způsobem, zohlednit jeho konstituci, emoční nastavení, momentální situaci v rodině, práci a celkový životní styl, je pro mě fascinující.

 

Já jako pacient vždy hledám možnosti, jak svému tělu pomoct uzdravit se samo, přírodními prostředky a postupy. Těší mě, když můžu ovlivnit své zdraví a svůj pocit štěstí, spokojenosti. To samé ráda nabízím druhým.

 

Jako poradce v oblasti Tradiční čínské medicíny provázím klienty tajuplným světem energií a zákonitostí. Společně můžeme ovlivnit proudění energií v těle, emoce, bolest, akutní i chronické obtíže. Můžeme vkládat do stravy či životního stylu nové prvky, které pozitivně ovlivní zdraví a pomalu nahradí závislosti nebo návyky, které tělu neprospívají.
Vše, co se v těle děje, má svou logiku a důvod. Na nás je, abychom se stále navraceli ke své přirozenosti - zdraví a štěstí.

 

Ovlivňovat tělo a duši společně můžeme akupunkturou, čínskými a českými bylinami, promyšleným stravováním podle zásad čínské medicíny a v neposlední řadě laskavým rozhovorem, nasloucháním a sdílením.

 

Hodně lidí se mě ptá, proč raději nepoužívám české byliny místo těch čínských. Čínská diagnostika a celý systém podpory zdraví je postaven na určitých principech a čínské byliny a jejich směsi jsou po tisíciletí zkoušeny a popsány tak, aby těmto principům odpovídaly. Proto, kdybych se rozhodla používat výlučně české byliny, mé možnosti by byly značně omezené. A tak, dokud nebudou dostatečně popsány naše byliny, zůstanu u bylin čínských. 

Pokud jste, a nebo chcete být, člověk, který miluje sám sebe, dává sám sobě tu nejlepší péči a lásku, pak možná právě vás osloví Tradiční čínská medicína. 

TČM titulka stránky.jpg
bottom of page